>> G A L L E R I    |    KLARGØRING |  ANKER

Skabelonen overføres til en finerplade
Kaare tjekker om der er plads til ankret i stævnen
Endelig er ankret kommet til Pilegårdsparken
Ankerbrønden som den så ud i bunden inden klargøring
De nye plader i ankerbrønden er lagt på plads
Ankerkæden er lagt ud på broen
Meterangivelsen på ankerkæden er frisket op
Det nye anker kan lige akkurat være der for bovsprydet til venstre
Kaare måler op til den ekstra rustfristålplade på stævnen